Výpočet podlimitu

MKonzult - Užitočné stránky

MAPA ZÁKAZOVÝCH ZNAČIEK ADR-SK

Na obrázku nájdete mapu Slovenskej republiky a rozmiestnenie  zákazových značiek :

B21- zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci

B-22 zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich náklad, ktorý by mohol spôsobiť znečistenie  vody

C-19 značka prikazujúca obchádzku vyznačených vozidiel a vecí

Vzor bezpečnostnej značky B-21 :

Vzor bezpečnostnej značky B-22:

Vzor bezpečnostnej značky C-19

Mapa Slovenskej republiky : umiestnenie  zákazových značiek ADR na území Slovenska:

Mapa Bratislavy : umiestnenie  zákazových značiek ADR na územi mesta Bratislava

Pre lepšie zobrazenie :

UŽITOČNÉ
STRÁNKY

FAQ

Copyright © 2014 mkonzult.sk. Všetky práva vyhradené.

O NÁS   

NOVINKY

DEZINFEKCIA

KONTAKT

E-SHOP

ZÁKAZOVÉ
ZNAČKY

PORADCA
ADR

TRANSPORT

ŠKOLENIA

3D
TLAČ