Výpočet podlimitu

MKonzult - Užitočné stránky Mail: info@mkonzult.sk?subject=Mal  by som záujem o bližšie  info k predmetnej ponuke  dezinfekcie.

UŽITOČNÉ
STRÁNKY

FAQ

Copyright © 2014 mkonzult.sk. Všetky práva vyhradené.

Mail: info@mkonzult.sk?subject=Mal  by som záujem o bližšie  info k predmetnej ponuke  dezinfekcie.

DEZINFEKCIA OZÓNOM

DEZINFEKČNÉ PROSTRIEDKY

Mail: info@mkonzult.sk?subject=Mal  by som záujem o bližšie  info k predmetnej ponuke  dezinfekcie.

O NÁS   

NOVINKY

DEZINFEKCIA

KONTAKT

E-SHOP

ZÁKAZOVÉ
ZNAČKY

PORADCA
ADR

TRANSPORT

ŠKOLENIA

3D
TLAČ

DERATIZÁCIA, DEZINSEKCIA A DEZINFEKCIA

Deratizáciu je povinné zo zákona vykonávať min. 2x ročne, spravidla na jar a jeseň. Podľa vyhlásených termínov z  RUVZ  v danom kraji

Deratizácia - systém regulácie škodlivých hlodavcov

Dezinsekcia - proces ničenia a likvidácie škodlivého hmyzu

Dezinfekcia - ničenie, likvidovanie choroboplodných zárodkov, mikroorganizmov a ochrana pred ich šírením.

Dezinfekciu pracovného prostredia proti COVID 19 -polymérovým postrekom vhodným na použite  tak ako v kanceláriách tak aj vo výrobnej sfére  či v potravinárskom sektore.  

Pre bližšie  informácie prípadne ponuku volajte NON STOP LINKU: 0918 343 054
alebo sa na nás obráťte
mailom : info@mkonzult.sk

Pripadne  videá z realizácie dezinfekcie prostredí kliknite na link: https://drive.google.com/drive/folders/1lQSXAjUV1jfmw_oajdj_FT0zQpEKmzCt?usp=sharing

Videá z celoplošného testovania COVID 19: https://drive.google.com/drive/folders/1i3hLw2sn4ZPSrKbJkSadw4x7R44ZMkrG?usp=sharing