Výpočet podlimitu

MKonzult - Užitočné stránky MKonzult - O nás

Váž. zákazníci.

Vitajte na stránkach našej spoločnosti, na ktorých nájdete užitočné rady k prepravám ADR, ako aj patričné vybavenie vozidiel - skladov na tieto prepravy, manipuláciu a ostatné s tým spojené činnosti. Naša spoločnosť, patrí k stabilným partnerom, ktorý postupne rozvíja svoje činnosti aj v ďalších aktivitách tohoto odvetvia.

Pripravujeme stále novinky pre našich klientov, o ktorých ich pravidelne informujeme aj prostredníctvom našej stránky. Verím, že nás oslovíte  pri realizácii prepráv, skladovania, či inej činnosti týkajúcej sa dohody ADR a  stanete sa tak našim spokojnými zákazníkmi pre bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami podľa medzinárodnej dohody ADR.

Z našej histórie:

Firma vznikla v Júli roku 1991 a  stala sa od  svojho počiatku popredným českým špecialistom na vzdelávanie dopravných a špedičných firiem. V súčasnej dobe sa  okruh poskytovaných služieb z dôvodu zachovávania vysokej odbornosti zúžil na poradenstvo a školenia v oblasti prepráv nebezpečných vecí (ADR) a nebezpečných odpadov. Firma poskytuje akreditované školenia vodičov ADR, školenia osôb podieľajúcich sa na preprave ADR a školenia bezpečnostných poradcov, a to nielen v dopravných firmách, ale aj u odosielateľov a príjemcov zásielok nebezpečných vecí. Ďalej poskytuje poradenstvo o problematike cestnej prepravy nebezpečných vecí a zabezpečuje predaj výbavy ADR vrátane konzultácií. V  neposlednej rade firma Ing.Jiří Miletín M KONZULT je vydavateľom a predajcom odbornej publikácie ADR.

V roku 2002 bola založená firma M KONZULT s.r.o., ktorá je od r. 2003 jedným z najväčších českých poskytovateľov služby bezpečnostného poradcu pre prepravu nebezpečných vecí. V Júni 2003 bol Ing. Jiří Miletín menovaný za predsedu pracovnej skupiny bezpečnostných poradcov  Svazu spedice a logistiky ČR.

Našimi zákazníkmi sú firmy po celej Českej republike a to od firem, ktoré prijímajú nebezpečné veci, až po velké chemické firmy, alebo veľké dopravné/ logistické spoločnosti.

Našim cieľom je zjednotiť  zákazníkov a poskytnúť  im viac možností a pokrytia v spolupráci s Českou materskou firmou a tak zabezpečiť komplexnosť  ponúkaných služieb v oblasti prepráv nebezpečných vecí .

V roku 2008 vznikla  na základe požiadaviek a narastajúceho záujmu so strany Slovenských zákazníkov  MKONZULT s.r.o., organizačná zložka pre Slovensko , ktorú vedie p. Ľuboš Suchý na základe  dlhoročných skúseností v ADR. Jeho dohoročné pôsobenie v doprave prináša zákazníkov reálny pohľad nielen z teoretického, ale hlavne praktického hľadiska. M KONZULT s.r.o., oranizačná zložka sa v krátkom čase etablovala na Slovensko trhu a  ponúka svojim zákazníkom aj prostredníctvom tejto stránky možnosti výkonu externého poradenstva ADR, školenia osôb iných ako vodičov, predaj ADR výbavy a konzultácie.

Školenia vodičov zabezpečujeme  prostredníctvom našej materskej spoločnosti v Českom pohraničí . Ide o časovo menej náročné školenie  počas víkendov , kedy vodiči nestratia výkony jázd počas týždňa.  

Od roku 2011 ponúkame našim zákazníkom aj možnosť  zabezpečenia služby externého bezpečnostného poradcu RID, prostredníctvom našej materskej spoločnosti  MKONZULT  s.r.o. Praha ,  podľa  poriadku  pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečných vecí.

Tým je naša spoločnosť schopná Vám zabezpečiť komplexné služby nielen v oblasti prepráv nebezpečných vecí v režimu ADR, ale aj v režime  RID.

Viac info :

www.mkonzult.sk  - pre Slovenských zákazníkov
www.mkonzult.cz  - pre Českých zákazníkov

Neváhajte nás osloviť  a o bezpečnú prepravu nebezpečných vecí máte postarané.

VITAJTE NA NAŠICH STRÁNKACH

Veríme, že u nás nájdete informácie potrebné pre Vašu prácu s nebezpečnými látkami a predmetmi. Budeme  veľmi radi ak nás oslovíte
a my Vám pomôžeme. Pre bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami budeme
Vašim stálym a bezpečným partnerom. Naša spoločnosť má zastúpenie na Slovensku ako aj v Českej republike kde patríme k popredným školiteľom a poskytovateľom  poradenských služieb v oblasti ADR/ RID. Našim cieľom je poskytovanie externého poradenstva v oblasti ADR teda manipulácie a preprá nebezpečných vecí po ceste.

MKonzult - Školenia vodičov ADR Školenie osôb iných ako vodičov podľa kap. 1.3. dohody ADR MKonzult - Školenie pre prepravu výbušných látok a predmetov po území SRN – Befähigungsschein: 17.3.2012

Školenia vodičov ADR

Školenie osôb iných ako vodičov podľa kap. 1.3. dohody ADR

Školenie pre prepravu výbušných látok a predmetov po území SRN – Befähigungsschein: 17.3.2012

MKonzult - O nás

M KONZULT s.r.o.
Trubín 236
966 23 LOVČICA-TRUBÍN
Slovensko

e-mailom: info@mkonzult.sk
http://www.mkonzult.sk

Telefónne číslo: +421 45 6790352
Faxové číslo: +421 45 6790352

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE PRE SLOVENSKÚ REPUBLIKU

Copyright © 2014 mkonzult.sk. Všetky práva vyhradené.

UŽITOČNÉ
STRÁNKY

FAQ

Open jQuery Colorbox onLoad

O NÁS   

NOVINKY

DEZINFEKCIA

KONTAKT

E-SHOP

ZÁKAZOVÉ
ZNAČKY

PORADCA
ADR

TRANSPORT

ŠKOLENIA

3D
TLAČ